Bu bildiride King Of Pizzarella Gıda Otel Lokanta Paz San ve Tic. Ltd Şti.’in (“biz”) (“King Of Pizzarella”) sizden siparişler, özel teklifler, kampanyalar ve indirimler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla toplanan kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak işlenecek, toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır. 
Biz King Of Pizzarella , King Of Pizzarella nın bağlı olduğu diğer kurumsal ve Franchise şubeleri, sizin isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, e-postanız, telefon numaralarınız, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.kingofpizzarella.com ve www.kingofpizzarella.com.tr  sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında bilgi toplamaktayız.
Kişisel verilerinizi ana şirketimiz King Of Pizzarella Gıda Otel Lokanta Paz San ve Tic. Ltd Şti., üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, (Smartcloud Bilişim Hizmetleri Melih Özal (“RESTAJET”) dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve bulut hizmeti sağlayıcılarımız ile aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşacağız.
Biz King Of Pizzarella, King Of Pizzarella nın kurumsal ve Franchise şubeleri verilerinizi yalnızca: siparişler, sadakat programları, özel teklifler, kampanyalar ve indirimler hakkında bilgilendirme, pazarlama, sistem desteği, yazılım geliştirme amaçlarıyla kullanacağız ve saklayacağız.
Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacağız. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yapılacak yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:
• Kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için bize   adresinden ulaşabilirsiniz.
Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için bize kvk@kingofpizzarella.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.