Kullanıcı kayıt formu doldurularak,  sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter,  ve benzerleri) aracılığıyla www.kingofpizzarella.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler, mobil uygulamalar üzerinden kingofpizzarella.com sistemine üye olunabilir. Her kingofpizzarella.com kullanıcısı (web sitemize erişerek bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren kullanıcı olarak adlandırılırsınız.), King Of Pizzarella Gıda Otel Lokanta Paz San ve Tic. Ltd Şti. (“King Of Pizzarella”, “kingofpizzarella.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
1. Hizmet Tanımı
www.kingofpizzarella.com web sitesi ve King Of Pizzarella isimli iOS ve Android tabanlı mobil uygulamalar üyelik gerçekleştiren kişilere internet üzerinden yemek sipariş imkanı ve paket servis hizmeti sağlar.
2. Üyelik İşlemleri
www.kingofpizzarella.com web sitesinin ve King Of Pizzarella mobil uygulamalarının sunduğu hizmetlerden faydalanmak için üyelik işlemlerini tamamlama gerekliliği vardır. Üyelik için web sitesine ve mobil uygulamalara erişen kullanıcı e-posta adresi “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir ‘şifre’ belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi ) üyeye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi ) aynı anda birden fazla farklı üyeye verilemez.
“Şifre” yalnızca kullanıcının kendisi tarafından bilinen bir bilgidir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. King Of Pizzarella, kullanıcı’nın şifresine kesinlikle erişemez. King Of Pizzarella şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.
3. Ürün Teslimatı
King Of Pizzarella tarafından gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri siparişinde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.
4. Üyenin Yükümlülükleri
Üye;
a. www.kingofpizzarella.com web sitesinde veya King Of Pizzarella mobil uygulamalarında yer alan kayıt formunda ve profil ayarlarında bulunan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 
b. “Kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
c. Sipariş teslimi sırasında daha önceden kendilerine bildirilmiş olan sipariş ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
d. King Of Pizzarella tarafından kullanılan yazılımların telif hakkının internet sitesi, mobil uygulama ve sipariş sistemi servis sağlayıcısı olan Smartcloud Bilişim Hizmetleri Melih Özal (“RESTAJET”) ‘e ait olduğunu, bu yazılımları, ulaşılabilir kaynak kodları ve içerikleri hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, çoğaltıp, dağıtmayacağını,
e. www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulamaları kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında veya mobil cihazlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı King Of Pizzarella’dan tazminat talep etmemeyi,
f. King Of Pizzarella’dan izin almadan www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerini ticari amaç ya da reklam amaçlarıyla kullanmamayı,
g. King Of Pizzarella hizmetlerinden faydalandığı esnada www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulamalarının ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve King Of Pizzarella’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
h. www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulamalarında sunulan hizmetlere King Of Pizzarella tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda King Of Pizzarella’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
i. www.kingofpizzarella.com web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinde eklenecek yazışma, konu başlıkları, içeriklerin genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
j. www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulama sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
k. King Of Pizzarella’un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, işbu şartlara aykırı davranış halinde King Of Pizzarella’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
kabul eder.
5. King Of Pizzarella Yetkileri
a. King Of Pizzarella’nı satışları, o anda geçerli olan ürünlerinin mevcudiyeti ile sınırlıdır, ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesi ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt ettiği manasına gelmez. 
b. King Of Pizzarella satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde King Of Pizzarella bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
c. King Of Pizzarella herhangi bir zamanda www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulamalarının çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
d. www.kingofpizzarella.com web sitesi ve mobil uygulamalarının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı King Of Pizzarella üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü veya bundan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır.
e. Kullanıcıların ve üyelerin www.kingofpizzarella.com ve mobil uygulamalar üzerinden verecekleri bilgiler aynı zamanda web sitesi ve mobil uygulamaların kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda King Of Pizzarella tarafından kullanılabilecektir. Bu bilgiler, King Of Pizzarella çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle üyenin siparişinin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da üyenin web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımının analizinde ve desteğinde kullanılabilir.
f. Aksi üye tarafından talep edilmediği takdirde King Of Pizzarella verdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla üyelerine ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.
g. King Of Pizzarella ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
h. King Of Pizzarella www.kingofpizzarella.com ve mobil uygulamalar üzerinde üyelik gerektirmeyen alanları zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave alan ve içerikler açabilir, bazı alan ve içerikleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
i. King Of Pizzarella, üye hesaplarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
j. King Of Pizzarella kendi ürettiği veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
k. King Of Pizzarella Para Puan uygulaması;
 1 Para Puan = 1 TL’dir.
 Verdiğiniz her online siparişte sipariş tutarınızın güncel kampanya oranında para puan kazanırsınız. 
 Kampanya kodları kullanılarak tamamlanan siparişlerden para puan kazanılamaz.
 Kazandığınız para puanlarını bir sonraki siparişinizde kullanabilirsiniz.
 Para puan karşılığında ücretsiz alınan ürünlerden para puan kazanılamaz.
 Para puan karşılığında indirim elde edilen tutar üzerinden para puan kazanılamaz.
 Kazandığınız para puanlarınız para puan kazanım sayfasında belirtilen tarihte sona erecektir.
– King Of Pizzarella önceden ilan etmeksizin kampanyaları bitirme ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması
Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
7. King Of Pizzarella Kayıtlarının Geçerliliği
Üyeler bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda King Of Pizzarella’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Fesih
King Of Pizzarella dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
9. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Giresun Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
10. Yürürlük
www.kingofpizzarella.com web sitesi veya mobil uygulamalarına erişim sağladıktan, kullanıcı kayıt formunu doldurduktan ve/veya üye olarak sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.